Alkohol jest produktem ogólnodostępnym w sklepach i restauracjach/barach, jednak łatwo się od niego uzależnić. Wielu z nas z pewnością niejednokrotnie zadawało sobie w myślach pytanie „czy ja nie piję zbyt dużo?”. Warto wiedzieć, gdzie leży granica między piciem nałogowym, a w granicach rozsądku.

Jak rozpoznać uzależnienie alkoholowe?

Alkoholizm to choroba, której diagnostykę jasno określono przepisami zawartymi w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Zostały tu wymienione objawy świadczące o wystąpieniu alkoholizmu u danej jednostki.

Aby stwierdzić o tym, czy dana osoba cierpi na uzależnienie od alkoholu, musi ona prezentować przynajmniej 3 z wymienionych niżej objawów. Należą do nich:

  • spożywanie alkoholu mimo świadomości o jego negatywnym oddziaływaniu na organizm
  • zmiana życia chorego (może to być rezygnacja z dotychczasowego ulubionego sposobu spędzania czasu na rzecz picia)
  • zmiana tolerancji na alkohol (duże zwiększenie)
  • występowanie objawów abstynencyjnych
  • zmiana sposobu zachowania ulegająca znacznemu pogorszeniu (brak respektowania norm społecznych)
  • regularne spożywanie alkoholu, nawet przymusowe

Co robić w przypadku zaobserwowania u siebie wyżej wymienionych objawów?

Wystąpienie nawet jednego z wyżej wymienionych przesłanek, daje nam sygnał ostrzegawczy. Trzeba wówczas podjąć zdecydowane kroki, by ratować swoje życie.

Jednym ze sprawdzonych sposobów walki z uzależnieniem od alkoholu jest zaszycie alkoholowe. To bardzo prosty i szybki zabieg chirurgicznego wszczepienia tabletek Esperal pod skórę, w mało widocznym miejscu. Tabletki zawierają substancję aktywną, która silnie reaguje w połączeniu z alkoholem. Nawet jego znikome ilości mogą powodować bardzo przykre objawy abstynencyjne. Ważny jest jednak fakt, że wszywka alkoholowa w momencie zetknięcia z etanolem może stanowić nie tylko zagrożenie zdrowia, ale również życia.

Cały mechanizm działania wszywki działa na chorego i jego psychikę bardzo odstraszająco. W efekcie, zaczyna on reagować na alkohol w sposób awersyjny. Na zasadzie odruchu warunkowania nabiera on zatem niechęci do trunków.

Strach przed reakcją wywołaną tabletkami Esperalu wygrywa tu z chęcią sięgnięcia po trunek. W przypadku problemów alkoholowych to zjawisko pozytywne. Wszywka uwalnia zatem od nieodpartej ochoty na alkohol na rzecz samorozwoju i docenienia wartości trzeźwego życia.