Praca na statku wymaga odpowiednich kwalifikacji i przeprowadzenia badań. Nie każdy może się jej podjąć. Aby jednak spełnić swoje marzenia o pracy na morzu, trzeba również przejść odpowiednie szkolenia. Jest to bardzo ciekawe zajęcie, ale i wymagające pewnych umiejętności. Marynarze wykonują ciężką pracę fizyczną i są narażeni na pracę w różnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowo jest to praca, która wiąże się z długą rozłąką z bliskimi, ale może też dostarczyć niezapomnianych wrażeń, a zadania, które musi wykonywać każdy marynarz z pewnością nie pozwolą się nudzić.

Kwalifikacje do pracy na statku

Aby rozpocząć swoją morską przygodę, należy się odpowiednio przygotować. Oprócz ukończenia szkoły morskiej potrzebne jest ukończenie kursów oraz spełnienie minimalnych wymagań, takich jak:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • posiadać świadectwo zdrowia
  • posiadać książeczkę żeglarską

Do pracy na statku również mogą kwalifikować się osoby, które skończyły 16 rok życia w celu odbycia przygotowania zawodowego.

Badania, które musi przejść kandydat na marynarza

Każda osoba, chcąca podjąć pracę na statku musi mieć potwierdzoną przez lekarza zdolność wykonywania takiej pracy. Kandydaci z pewnością zatem zastanawiają się, co obejmują badania dla marynarzy. Badania przeprowadzane są zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi i obejmują badania laboratoryjne, takie jak: morfologia, próby wątrobowe, badanie moczu, stężenie kreatyniny we krwi i parametry funkcji nerek oraz poziom glikemii. Dodatkowo wymagane jest wykonanie RTG klatki piersiowej. Po wykonaniu tych badań, kandydat stawia się u lekarza, który przeprowadzi szczegółowy wywiad na temat przebytych chorób i urazów, a także tych chorób, które jeszcze są leczone. Ponadto wymagane jest wykonanie badania wzroku, słuchu, układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i nerwowego, a także stanu psychicznego. Na podstawie zebranych wyników lekarz wystawia zdolność do pracy na morzu na okres 2 lat, chyba że w jego ocenie stan zdrowia kandydata wymaga wystawienia zdolności na okres krótszy.

Schorzenia, które dyskwalifikują kandydata do otrzymania zdolności do pracy na statku

Jeśli przeprowadzone badania wykażą, że kandydat cierpi na choroby zakaźne, m.in.: choroby układu pokarmowego, wirusowe zapalenie wątroby, gruźlicę, zakażenia przenoszone drogą płciową, jest nosicielem wirusa HIV, cierpi na choroby krwi, cukrzycę, chorobę psychiczną lub też został wykryty u niego nowotwór – nie otrzyma zdolności do pracy jako marynarz.